• products
 • sweat
 • sweat

କ୍ରେତା, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର B2B ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ |

କାହିଁକି?

ଆମକୁ ବାଛ |

ଶିଜିଆଜୁଆଙ୍ଗ ରୁଇଡେସେନ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ହେବି 2001 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା | ବ୍ୟବସାୟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତ୍ର, ବିକ୍ରୟ, ଆମଦାନୀ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର, ପୋଷାକ, ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରପ୍ତାନି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ଆମର କାରଖାନା ଏକ ପୋଷାକର ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ସେବା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପୋଷାକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏକୀଭୂତ |
ଆମେ ସିଧାସଳଖ କାରଖାନା ଅଟୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସୁବିଧାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟେ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ତାଜା ଖବର

 • Top 9 fashion and apparel industry trends for 2021
  26/03/21

  ଶ୍ରେଷ୍ଠ 9 ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ଧାରା ...

  ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ନେଇଛି | ମହାମାରୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ these ାରା ଏହି ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ | ଏକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • China’s textile & garment exports up 9.9% in Jan-Nov’20
  26/03/21

  ଚାଇନାର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ଏକ୍ସପୋ ...

  ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ released ାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନାରୁ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶରେ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 9.9 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 265.2 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
  ଅଧିକ ପଢ